• ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC
  • ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC
  • ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC
ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC
4,000,000 đ
3,960,000 đ
ĐĂNG KÝ THẺ HỘI VIÊN HỘI DOANH NGHIỆP THỦ ĐỨC NĂM 2021 - 2022

Được bán bởi

FELIX MALL

10 đánh giá

19/12b Đường Số 10, Linh Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số lượng
Chọn khu vực giao hàng để biết thời gian dự kiến giao hàng hoặc phí vận chuyển nếu có tại khu vực. Chọn địa điểm giao hàng
THỜI HẠN THẺ: 03/2021 – 02/2022 QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN: + Xúc tiến phát triển thương mại cho hội viên + Tư vấn số hóa, chuyển đổi số cho các doanh nghiệp + Tư vấn và đầu tư các dự án khởi nghiệp về khoa học công nghệ +Tạo ra hệ sinh thái phát triển thương mại cho hội viên tiến tới hội nhập quốc tế +Tạo và vận hành hệ thống E –card cho doanh nghiệp

Sản Phẩm Liên Quan