BSH - Bảo hiểm Bảo An Toàn Gia
Là Sản phẩm Bảo hiểm cho các thành viên trong Toàn bộ Gia đình, với những rủi ro do Tai nạn, bao gồm: bảo hiểm tai nạn khi đang tham gia Giao thông, đang Lao động SX – KD, đang Sinh hoạt trong cuộc sống, đang Sử dụng điện, bị Động vật tấn công

Được bán bởi

CTY Bảo hiểm BSH Miền Nam

0 đánh giá

33 Quách Văn Tuấn, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Người Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc hợp pháp tại Việt Nam có độ tuổi từ1 tuổi đến 65 tuổi Đặc biệt chỉ 1 mức phí bảo hiểm bảo vệ toàn bộ thành viên trong gia đình (không giới hạn số lượng thành viên) II. LOẠI TRỪ BH CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU: Những người bị bệnh tâm thần, phong, ung thư; Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên; Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật; III. QUYỀN LỢI VÀ PHẠM VI BẢO HIỂM Trường hợp Người được bảo hiểm (NĐBH) xảy ra sự kiện bảo hiểm thuộc phạm vi bảo hiểm và không bị loại trừ bảo hiểm theo Quy tắc, BSH sẽ căn cứ theo Quyền lợi bảo hiểm cụ thể mà NĐBH đã tham gia tại Giấy chứng nhận bảo hiểm này và xem xét chi trả các quyền lợi bảo hiểm như sau: 1. Quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn Chi trả 100% số tiền bảo hiểm (STBH) 2. Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật × số tiền bảo hiểm tối đa không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm 3. Quyền lợi thương tật bộ phận vĩnh viễn Chi trả theo bảng tỷ lệ thương tật × số tiền bảo hiểm tối đa không vượt quá 100% số tiền bảo hiểm 4. Quyền lợi thương tật tạm thời: Mức trách nhiệm: 20%STBH Chi trả theo chi phí thực tế tối đa không vượt quá giới hạn quyền lợi và bảng tỷ lệ thương tật (tùy theo điều kiện nào thấp hơn) Trong mọi trường hợp: Tổng các quyền lợi bảo hiểm không vượt quá Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng/ giấy chứng nhận bảo hiểm. IV. PHẠM VI ĐỊA LÝ: Rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam V. THỦ TỤC TRẢ TIỀN BẢO HIỂM Thông báo cho BSH trong vòng 30 ngày bằng văn bản và gửi yêu cầu bồi thường (mẫu của BSH) trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Biên bản tai nạn của Công an hoặc Chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn VI. ƯU ĐÃI KHI MUA QUA APP FELIX Nhận ngay chứng nhận bảo hiểm (hiệu lực tức thì) chỉ trong vòng 1 phút Tích luỹ doanh số tiêu dùng để nâng hạng thành viên Chia sẽ link sản phẩm để hưởng hoa hồng lên đến 12%

Sản Phẩm Liên Quan