Tư cách thành viên nhà cung cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----000-----

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ B2B

Số: …/BOP/FELIX CORP/T05-2024  

Ngày cập nhật: Giờ Việt Nam lúc19:30 ngày 13/05/2024 

Bên Sử Dụng Dịch Vụ:         NHÀ BÁN HÀNG      

Địa chỉ:                                   

Mã số thuế:                        

Tài khoản ngân hàng:       

Ngân hàng:                        

Đại diện bởi:                           

Sau đây gọi là “Bên A”

Bên Cung Ứng Dịch Vụ:      CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ FELIX

Địa chỉ:                                   19/12B Đường số 10, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại:                              (084) 28 38 333 888               

Mã số thuế:                             0315484266

Tài khoản ngân hàng:             110648806789

Ngân hàng:                             TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 1TPHCM

Đại diện bởi:                          Ông Nguyễn Văn Toàn Cơ          Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Sau đây gọi là “Bên B”

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại điện tử B2B với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: PHẠM VI HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cho Bên A được thuê gian hàng trên nền tảng của Bên B (https://felix.store) để thực hiện việc kinh doanh hàng hoá của Bên A theo chính sách và điều khoản dịch vụ được Bên B qui định theo từng thời điểm Bên A phải trả cho Bên các khoản Phí dịch vụ nền tảng theo qui định tại điều 2 của Hợp đồng này.

ĐIỀU 2: CÁC KHOẢN PHÍ:

Nhà bán hàng được tư lựa chọn Gói đăng ký thông qua tài khoản quản trị gian hàng của mình.

Gói Gold Supplier: Phí thường niên 1,999 USD/năm. Không thu chiếc khấu trên đơn hàng

Gói Member Supplier: Miễn phí thường niên. Thu chiết khấu (%) trên đơn hàng phát sinh theo các nhóm sản phẩm ở bảng bên dưới

Ngoài ra, còn thu Phí dịch vụ cổng thanh toán: 2.2% x giá trị giao dịch; Phí xử lý trả góp 3% x giá trị giao dịch khi sử dụng.

CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ÁP DỤNG CHO GÓI MEMBER 

1

Máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu

5%

2

Sản phẩm nông nghiệp

7%

3

Dược phẩm, trang thiết bị y tế

10%

4

Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

15%

5

Thời trang, phụ kiện

20%

6

Nhóm sản phẩm khác

25%

ĐIỀU 3: QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

3.1       Quyền của Bên A:

  • Có quyền nhận lại từ Bên B các khoản thanh toán của người mua hàng đối với Hàng Hóa/ Dịch vụ thanh toán trực tuyến qua cổng thanh toán tích hợp trên nền tảng FELIX theo chính sách bán hàng của Bên A.
  • Có quyền sử dụng các tính năng, tiện ích gắn liền với tài khoản nhà cung cấp trên Trung Tâm Bán Hàng cũng như các dịch vụ do Bên B cung cấp trên Website Felix.store;
  • Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Hợp Đồng này

3.2       Trách nhiệm của Bên A:

- Tuân thủ bất kì chính sách nào của Sàn TMĐT;

- Đảm bảo hàng hóa bán trên Sàn TMĐT phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

(a) Hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có chứng từ hợp lệ;

(b) Hàng hóa được phân phối hợp pháp và đủ điều kiện kinh doanh (chất lượng, giấy phép) theo quy định của pháp luật liên quan đối với từng loại hàng hóa/dịch vụ cụ thể;

(c)  Không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm lưu thông, phân phối theo quy định pháp luật;

(d) Đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu là 2/3 thời hạn sử dụng kể từ ngày giao hàng cho người tiêu dùng;

(e)  Hàng hóa không vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc bất kì quyền nào khác của bất kì bên thứ ba;

(f) Hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa bị cấm kinh doanh trên Sàn TMĐT;

(g) Hàng hóa không phải là hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, bị hư hỏng, lỗi.... Bao bì, đóng gói phải theo đúng các tiêu chuẩn và mẫu mã của Nhà sản xuất;

(h) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo có hàng bán trên Sàn TMĐT. Nếu hết hàng, phải lập tức cập nhật trạng thái hết hàng trên sàn TMĐT. Bên A chịu toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp các thông tin về tình trạng Hàng hóa/Dịch vụ của Bên A cung cấp không chính xác dẫn đến Khách Hàng đã đặt hàng nhưng không còn Hàng Hóa/Dịch Vụ để cung cấp;

- Đảm bảo Hàng hóa phải tương ứng với số lượng, chất lượng, chủng loại, mã sản phẩm, vv…, mọi thông tin đã nêu trên sàn TMĐT;

- Giá bán được niêm yết trên FELIX là giá cuối cùng mà Bên A bán cho Khách Hàng đã bao gồm nhưng không giới hạn thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng (GTGT), vv…mức thuế suất của mỗi loại thuế sẽ theo chính sách tính thuế suất của Bên Cung Ứng Dịch Vụ và theo quy định pháp luật hiện hành;

- Xuất hoá đơn GTGT cho Khách Hàng trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ khi Khách Hàng đặt hàng. Thông tin xuất hoá đơn được thể hiện ở chi tiết đơn hàng trên Trung Tâm Bán Hàng;

- Trường hợp Bên A xuất hoá đơn GTGT trễ cam kết cho Khách Hàng, Bên A sẽ bị phạt một khoản phí là 50,000 VND/hoá đơn (năm mươi nghìn đồng);

- Trường hợp Bên A không xuất được hoá đơn GTGT cho Khách Hàng, Bên B có quyền chấm dứt kinh doanh đối với sản phẩm của Bên A hoặc chấm dứt kinh doanh với Bên A đồng thời Khách Hàng có quyền trả hàng;

- Thanh toán Phí Dịch Vụ cho Bên B theo bảng Phí Dịch Vụ được quy định chi tiết tại Điều 2 của Hợp đồng này;

- Cung cấp cho Bên B các giấy tờ liên quan đến hàng hóa sau khi Bên B có yêu cầu nhưng chậm nhất không quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của Bên B.

- Bằng nguyên tắc đạo đức kinh doanh, Bên A không được lợi dụng việc mở Gian hàng trên Sàn TMĐT để thực hiện các hành vi sau:

(a)  Có hành vi lừa dối Khách Hàng bằng việc bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; vi phạm sở hữu trí tuệ, quyền của bên thứ ba;

(b) Lợi dụng việc bán hàng trên Sàn TMĐT để bán các hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

(c) Thực hiện các hành vi quảng cáo không đúng sự thật.

(d) Tiến hành các hoạt động khuyến mại mà không thông báo, đăng ký về chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp cho người mua những chính sách đổi/trả và bảo hành một cách rõ ràng và hợp lý, cung cấp cho Bên B nội dung các chính sách đổi trả của mình và đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng và tuân thủ theo chính sách đổi trả của Bên B được ban hành tại từng thời điểm. Việc giải quyết các dịch vụ sau bán hàng và đổi trả, bồi thường cho Khách Hàng theo chính sách của Bên B được nêu tại Phụ Lục 03 của Hợp Đồng này;

- Chịu trách nhiệm giải quyết và miễn trừ cho Bên B toàn bộ các khiếu nại của Khách Hàng liên quan đến Hàng hóa/ Dịch vụ của Bên A.

- Miễn trừ trách nhiệm cho Bên B và bồi thường cho Bên B và/ hoặc bất kì bên thứ ba toàn bộ thiệt hại phát sinh do các vấn đề liên quan đến chất lượng Hàng Hóa và/hoặc xuất xứ của Hàng Hóa và/hoặc vi phạm của Bên A do không tuân thủ pháp luật và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Bên B, các quyết định xử phạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bằng việc đăng ký gian hàng trên FELIX, Bên A có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các Quy chế, Chính Sách và Điều khoản sử dụng Sàn TMĐT được công bố trên website Felix.store.

- Đồng ý và tuân thủ bộ Quy Tắc Ứng Xử, Quy chế hoạt động, Điều khoản sử dụng và các Chính sách, Quy định khác đã được Bên B thông báo, niêm yết trên website Felix.store;

ĐIỀU 4: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

4.1       Quyền của Bên B:

- Được hưởng các khoản phí theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này;

- Giữ lại khoản thanh toán cho Bên A nếu như Bên A vi phạm nghĩa vụ của Hợp Đồng này cho tới khi vi phạm đó được khắc phục; 

- Cấn trừ vào Khoản Thanh Toán mà Bên B phải thanh toán cho Bên A nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán Phí Dịch Vụ;

- Có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến Hàng Hóa và được phép sử dụng các thông tin này phục vụ cho việc giới thiệu, bán Hàng Hóa trên Website Felix.store, nghiên cứu/bổ sung các tiện ích, dịch vụ GTGT khác và/hoặc phục vụ các công việc khác của Website Felix.store nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ của Website Felix.store;

- Có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các hình ảnh và thông tin mô tả của Hàng Hóa, phù hợp với yêu cầu/tiêu chuẩn của Bên B và thỏa thuận của hai bên để đăng tải trên Website Felix.store;

- Có quyền tạm ngừng cung ứng dịch vụ cho Bên A trong trường hợp hai bên xảy ra tranh chấp;

- Các quyền khác theo quyết định của Bên B để đảm bảo duy trì hoạt động của Sàn TMĐT và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

4.2       Trách nhiệm Bên B:

- Đảm bảo quyền được mở gian hàng của Bên A trên website Felix.store. Bên B sẽ cung cấp cho Bên A một tài khoản duy nhất để đăng nhập vào “Trung tâm bán hàng” để quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh;

- Bên B cam kết Sàn TMĐT của Bên B được hoạt động hợp pháp và có đầy đủ các giấy phép theo quy định của pháp luật;

- Bằng chi phí của mình, Bên B có trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống một cách ổn định để đảm bảo các giao dịch mua bán hàng hóa đối với Gian Hàng của Bên A;

- Hướng dẫn và cung cấp cho Bên Sử Dụng Dịch Vụ các tài liệu có nội dung liên quan đến quy trình mở gian hàng và cách thực thực hiện việc mua bán hàng hóa trên website Felix.store;

- Thanh toán cho Bên A đúng thời hạn theo quy định tại Phụ Lục 05 của Hợp Đồng này.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT: 

5.1       Hợp đồng này có hiệu lực từ một (01) năm kể từ ngày ký và tự động gia hạn cho năm tiếp theo.

5.2       Một trong hai Bên theo Hợp đồng này có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này bằng cách thông báo bằng văn bản trước mười (10) ngày cho Bên kia theo Hợp đồng này; hoặc ngay khi một trong hai bên tiến hành các thủ tục giải thể (tự nguyện hay bắt buộc), lâm vào tình trạng phá sản hoặc ngừng kinh doanh.

5.3       Chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp có vi phạm của Bên A:

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức khi phát hiện có bất kì hành vi vi phạm của Bên Sử Dụng Dịch vụ theo một trong các trường hợp sau:

(a) Vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định tại Hợp đồng;

(b) Vi phạm bất kì chính sách, quy chế, quy định, điều khoản sử dụng của FELIX đính kèm Hợp đồng này hoặc đề cập trên Sàn TMĐT;

(c) Theo quyết định của Bên B, hành vi của Bên A đã gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Bên khác và/hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh lành mạnh của Sàn TMĐT;

5.4       Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp đồng này vì bất kỳ lý do gì, hai bên phải thực hiện hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan và giải quyết dứt điểm toàn bộ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng.

ĐIỀU 6: TRAO ĐỔI THÔNG TIN:

Hai Bên đồng ý rằng việc thông tin liên lạc giữa Các Bên trong thời hạn hợp đồng sẽ được thực hiện theo các thông tin đã đăng ký và công bố của 2 bên trên Website Felix.store.

ĐIỀU 7. QUY ĐỊNH CHUNG:

7.1     Hiệu lực từng phần:

Nếu bất cứ quy định nào của Hợp Đồng này không được thực thi hay không được thi hành thì quy định đó sẽ không làm ảnh hưởng hoặc được xem như loại bỏ khỏi Hợp Đồng này. 

7.2     Không từ bỏ:

Bất kỳ một sự không thực hiện quyền hoặc chậm trễ thực hiện quyền bởi bất kỳ một Bên nào theo Hợp Đồng này đều không được xem là sự từ bỏ quyền đó, hoặc bất kỳ một sự thực hiện toàn bộ hoặc một phần quyền riêng rẽ nào cũng đều không làm cản trở đến việc thực hiện quyền tiếp theo tương tự. Không bị giới hạn bởi những quy định trên, không một sự từ bỏ quyền nào bởi bất kỳ Bên nào đối với sự vi phạm Hợp Đồng này hoặc bất kỳ một tài liệu nào có liên quan sẽ được xem là sự từ bỏ quyền đối với bất kỳ sự vi phạm nào trước đó hoặc sau này. Không một sự từ bỏ riêng rẽ nào sẽ được xem là sự từ bỏ liên tiếp hoặc tiếp tục sau đó.

7.3     Sửa đổi, bổ sung:

Việc sửa đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng này sẽ được bên B thực hiện tuỳ thuộc vào chính sách kinh doanh hoặc theo các quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Mọi sự thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày cập nhật trên Website Felix.store ở tại Hợp đồng này.

7.4     Bồi thường thiệt hại và Phạt vi phạm Hợp Đồng:

Trong trường hợp một trong các bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Hợp Đồng, bên vi phạm có trách nhiệm (i) bồi thường cho toàn bộ thiệt hại, rủi ro, tổn thất do hành vi vi phạm gây ra và (ii) chịu một mức phạt vi phạm Hợp Đồng, tương đương 8% giá trị phần Hợp Đồng bị vi phạm.

Hợp Đồng này và các phụ lục đính kèm cấu thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Các Bên, và thay thế bất kỳ thỏa thuận, ghi nhớ, dàn xếp, liên lạc hoặc đề nghị nào đã thực hiện trước và liên quan đến vấn đề được nêu trong Hợp Đồng này. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào của Hợp Đồng này sẽ cũng không có hiệu lực trừ khi được lập bằng văn bản và được ký bởi Các Bên theo đúng quy định của Luật Pháp Việt Nam.

Bằng cách chấp nhận mở gian hàng và đăng bán sản phẩm lên Felix.store là Nhà Bán Hàng đồng ý mặc nhiên chấp nhận toàn bộ hợp đồng này tại bất cứ thời điểm nào trên Felix.store.

ĐẠI DIỆN BÊN B

(đã ký)

Tổng Giám Đốc

NGUYỄN VĂN TOÀN CƠ