Thông tin thị trường

Kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới quý I/2024 tiếp tục phát triển

26/04/2024 - Tỉnh An Giang

(TUAG)- Sáng 28/3, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Cù Minh Trọng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế-xã hội quý I/2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Cùng dự có 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Đoàn Thanh Lộc và Lê Trần Minh Hiếu.

Đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Lê Trần Minh Hiếu phát biểu tại hội nghị

Quý I/2024, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, giá cả tiêu thụ nông sản thuận lợi, nhất là giá lúa tăng ở mức cao, tăng thu nhập cho người dân. Hiện diện tích canh tác lúa 12.183 ha, màu hơn 4.406ha, cây ăn trái 8.062 ha. Đã xuất khẩu 88,8 tấn xoài đi Úc, Mỹ, Hàn Quốc; chuyển dịch 374 ha từ lúa sang màu, cây ăn trái, từ màu sang cây ăn trái…

Tiến độ huyện nông thôn mới đạt 7/9 tiêu chí, 28/36 chỉ tiêu. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp quý I/2024 đạt 4.382,3 tỷ đồng, tăng 9,28% so cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác chăm lo đời sống người nghèo, khó khăn được thực hiện tốt. Dịch bệnh được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng đề nghị trong quý II/2024, các ngành, các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các đầu công việc, nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung chỉ đạo sản xuất thắng lợi vụ đông xuân 2023-2024 và triển khai đồng bộ kế hoạch xuống giống vụ hè thu và vụ thu đông đúng lịch thời vụ. Thông tin dự báo tình hình dịch bệnh trên lúa, màu và cây ăn trái để phòng tránh, đảm bảo năng suất cây trồng. Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất gắn với vùng nguyên liệu để đảm bảo đầu ra và nâng cao chất lượng nông sản. Tổ chức đánh giá phân hạng 6 sản phẩm tham gia OCOP, nâng chất và chọn 1 Hợp tác xã điểm đạt hiệu quả để nhân rộng.

Quan tâm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục phòng chống thiên tai, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; theo dõi tình hình sạt lở; quản lý đất công, đất bãi bồi; kiểm tra tình hình lấy đất mặt, khai thác cát sông trái phép; hoàn chỉnh công tác điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Quản lý tốt các dự án đầu tư xây dựng và đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Tăng cường xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án kêu gọi đầu tư; quảng bá hình ảnh du lịch Chợ Mới.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng đề nghị các ngành quan tâm các hoạt động văn hóa - xã hội, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, hỗ trợ, đôn đốc các ngành, xã - thị trấn thực hiện tốt các đầu công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

HẠNH CHÂU

Nguồn: angiang.dcs.vn

Cá tra
Sản lượng: 163
Mùa vụ: Quý I/2024
Tỉnh An Giang