Chi tiết Voucher
10,000,000 đ
Hạn sử dụng: Vô thời hạn

- Áp dụng toàn bộ sản phẩm thuộc gian hàng Felix Factories, không bao gồm các sản phẩm đã áp dụng voucher khác.

Giá bán chỉ với:
8,000,000 đ
Mua ngay
Chi tiết Voucher

Được:

  • Dùng thanh toán tất cả các sản phẩm, dịch vụ của FELIX
  • Dùng thanh toán tất cả các sản phẩm thuộc FELIX Factories, Suppliers Verified trên nền tảng kinh doanh trực tuyến của FELIX
  • Thời hạn sử dụng: không giới hạn
  • Cho phép chuyển nhượng giữa các thành viên FELIX

Không được:

  • Chuyển đổi thành tiền mặt
  • Sao chép dưới mọi hình thức 

Voucher khác