Tất cả 4 sản phẩm

Hiển thị%từ%-%đến%của%tổng%(các) mặt hàng
Bánh phồng mì sữa cốt dừa Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng mì sữa cốt dừa Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
565,500 - 598,000
650,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Bánh phồng mì gừng Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng mì gừng Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
565,500 - 598,000
650,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Bánh phồng nếp Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng nếp Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
610,740 - 645,840
702,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Bánh phồng dán chuối Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng dán chuối Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
610,740 - 645,840
702,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết