Tất cả 4 sản phẩm

1-4 trong 4 sản phẩm
Bánh phồng mì sữa cốt dừa Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng mì sữa cốt dừa Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
đ565,500 - 598,000
đ 650,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Bánh phồng mì gừng Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng mì gừng Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
đ565,500 - 598,000
đ 650,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Bánh phồng nếp Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng nếp Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
đ610,740 - 645,840
đ 702,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Bánh phồng dán chuối Sơn Đốc đặc sản Bến Tre Bánh phồng dán chuối Sơn Đốc đặc sản Bến Tre
đ610,740 - 645,840
đ 702,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết