Tất cả 47 sản phẩm

1-24 trong 47 sản phẩm
Nước kho quẹt Đặc sản Miền Tây Nước kho quẹt Đặc sản Miền Tây
đ89,000 - 94,000
đ 100,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Mực lá làm sạch (1-2 con) 450g Mực lá làm sạch (1-2 con) 450g
đ149,520 - 157,920
đ 168,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Mực lá size lớn (1 con) Mực lá size lớn (1 con)
đ226,060 - 238,760
đ 254,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Càng cua đá (cua cúm núm) tách thịt Càng cua đá (cua cúm núm) tách thịt
đ253,650 - 267,900
đ 285,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Ghẹ tách thịt (Phần thân) Ghẹ tách thịt (Phần thân)
đ257,210 - 271,660
đ 289,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cua gạch Rừng ngập mặn Bến Tre (2-3con/kg) Cua gạch Rừng ngập mặn Bến Tre (2-3con/kg)
đ642,580 - 678,680
đ 722,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
Xem chi tiết
Cua biển Rừng ngập mặn Bến Tre (2-3con/kg) Cua biển Rừng ngập mặn Bến Tre (2-3con/kg)
đ517,980 - 547,080
đ 582,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
Xem chi tiết
Cá đối Thiên nhiên Rừng ngập mặn Cá đối Thiên nhiên Rừng ngập mặn
đ154,860 - 163,560
đ 175,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá bống cát Rừng ngập mặn Cá bống cát Rừng ngập mặn
đ126,380 - 133,480
đ 142,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
5 MTHS
Xem chi tiết
Cá bống đục Rừng ngập mặn Cá bống đục Rừng ngập mặn
đ85,440 - 90,240
đ 96,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh Cá chẽm Nước lợ_Cắt khoanh
đ157,530 - 166,380
đ 177,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá hanh Nước lợ Cá hanh Nước lợ
đ140,620 - 148,520
đ 158,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
4 MTHS
Xem chi tiết
Cá chét Rừng ngập mặn Cá chét Rừng ngập mặn
đ113,920 - 120,320
đ 128,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá dứa cắt khoanh Cá dứa cắt khoanh
đ132,610 - 140,060
đ 149,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá ngát nước lợ Cá ngát nước lợ
đ114,810 - 121,260
đ 129,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá Đuối Cá Đuối
đ105,910 - 111,860
đ 119,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Cá đối nước lợ Cá đối nước lợ
đ184,230 - 194,580
đ 207,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
CÁ KHOAI CÁ KHOAI
đ166,430 - 175,780
đ 187,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
5 MTHS
Xem chi tiết
CÁ CHÈO BẺO CÁ CHÈO BẺO
đ335,530 - 354,380
đ 377,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
5 MTHS
Xem chi tiết
Tôm sú thiên nhiên bóc nõn Tôm sú thiên nhiên bóc nõn
đ130,830 - 138,180
đ 147,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Tôm He Rừng ngập mặn Bóc nõn Tôm He Rừng ngập mặn Bóc nõn
đ123,710 - 130,660
đ 139,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Tôm Bạc thiên nhiên bóc nõn Tôm Bạc thiên nhiên bóc nõn
đ44,500 - 47,000
đ 50,000
Số lượng mua tối thiểu: 20
VN
6 MTHS
Xem chi tiết