Tất cả 53 sản phẩm

Hiển thị%từ%-%đến%của%tổng%(các) mặt hàng
MỨT DỪA DẺO NHÀ LÀM đặc sản của Hội viên Hội Nông dân tỉnh Bến Tre (túi 500g) MỨT DỪA DẺO NHÀ LÀM đặc sản của Hội viên Hội Nông dân tỉnh Bến Tre (túi 500g)
69,600 - 76,000
80,000
Số lượng mua tối thiểu: 4
VN
2 MTHS
Xem chi tiết
Bánh Giò Hưng Phát 170gr Bánh Giò Hưng Phát 170gr
9,750 - 11,440
13,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Xíu mại Hưng Phát 500gr Xíu mại Hưng Phát 500gr
38,250 - 44,880
51,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Hoành thánh Hưng Phát 500gr Hoành thánh Hưng Phát 500gr
31,500 - 36,960
42,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Há cảo Hưng Phát 500gr Há cảo Hưng Phát 500gr
29,250 - 34,320
39,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Màn thầu tứ sắc Hưng Phát 350gr Màn thầu tứ sắc Hưng Phát 350gr
16,500 - 19,360
22,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Màn thầu ngắn Hưng Phát 270gr Màn thầu ngắn Hưng Phát 270gr
12,000 - 14,080
16,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Màn thầu heo sữa Hưng Phát 270gr Màn thầu heo sữa Hưng Phát 270gr
12,750 - 14,960
17,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Bánh bao trứng cút 500gr Bánh bao trứng cút 500gr
45,000 - 52,800
60,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Bánh bao trứng muối 290gr Bánh bao trứng muối 290gr
24,000 - 28,160
32,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Chả giò rế thịt 500gr Chả giò rế thịt 500gr
38,625 - 45,320
51,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Chả giò hải sản da xốp 500gr Chả giò hải sản da xốp 500gr
38,625 - 45,320
51,500
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Giò thủ trứng muối Hưng Phát 500gr Giò thủ trứng muối Hưng Phát 500gr
73,500 - 86,240
98,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Giò thủ Hưng Phát 500gr Giò thủ Hưng Phát 500gr
68,250 - 80,080
91,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Chả lụa Hưng Phát 500gr Chả lụa Hưng Phát 500gr
68,250 - 80,080
91,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Nem chua bì Hưng Phát 200gr Nem chua bì Hưng Phát 200gr
19,500 - 22,880
26,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
Nem chua Huế đặc biệt 200gr Nem chua Huế đặc biệt 200gr
37,500 - 44,000
50,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
KIỀU MẠCH KIỀU MẠCH
1,424,160 - 2,152,800
3,312,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết
HẠT LANH HẠT LANH
1,424,160 - 2,152,800
3,312,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết
DIÊM MẠCH TRĂNG DIÊM MẠCH TRĂNG
1,424,160 - 2,152,800
3,312,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết
ĐẬU HÀ LAN ĐẬU HÀ LAN
1,424,160 - 2,152,800
3,312,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết
HẠT KÊ HẠT KÊ
1,424,160 - 2,152,800
3,312,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết
HẠT CHIA HẠT CHIA
1,630,560 - 2,464,800
3,792,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết
YẾN MẠCH SỮA CÁN DẸP YẾN MẠCH SỮA CÁN DẸP
1,217,760 - 1,840,800
2,832,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
1 YRS
Xem chi tiết