Tất cả 8 sản phẩm

Hiển thị%từ%-%đến%của%tổng%(các) mặt hàng
DỪA DỨA THÁI DỪA DỨA THÁI
35,000 - 45,000
40,000
Số lượng mua tối thiểu: 50
VN
Xem chi tiết
DỪA TA DỪA TA
35,000 - 45,000
55,000
Số lượng mua tối thiểu: 50
VN
Xem chi tiết
DỪA XIÊM ĐỎ MÃ LAI DỪA XIÊM ĐỎ MÃ LAI
35,000 - 45,000
40,000
Số lượng mua tối thiểu: 50
VN
Xem chi tiết
DỪA XIÊM XANH LÙN DỪA XIÊM XANH LÙN
35,000 - 45,000
55,000
Số lượng mua tối thiểu: 50
VN
Xem chi tiết
DỪA XIÊM LỤC DỪA XIÊM LỤC
35,000 - 45,000
55,000
Số lượng mua tối thiểu: 50
VN
Xem chi tiết
Cây giống Mít ruột đỏ Hoàng Lên đặc sản Bến Tre Cây giống Mít ruột đỏ Hoàng Lên đặc sản Bến Tre
36,400 - 40,040
45,500
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
3 MTHS
Xem chi tiết
Cây giống Dừa đỏ Malai siêu trái Cây giống Dừa đỏ Malai siêu trái
58,500 - 61,750
65,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết
CÂY GIỐNG DỪA XIÊM XANH ĐẶC SẢN BẾN TRE CÂY GIỐNG DỪA XIÊM XANH ĐẶC SẢN BẾN TRE
58,500 - 61,750
65,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
Xem chi tiết