Tất cả 40 sản phẩm

1-24 trong 40 sản phẩm
BÁNH PHỒNG DÁN CHUỐI - ĐẶC SẢN BẾN TRE BÁNH PHỒNG DÁN CHUỐI - ĐẶC SẢN BẾN TRE
đ247,500 - 280,500
đ 330,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG NẾP LOẠI II - ĐẶC SẢN BẾN TRE BÁNH PHỒNG NẾP LOẠI II - ĐẶC SẢN BẾN TRE
đ168,750 - 191,250
đ 225,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH TRÁNG SỮA BÉO LOẠI I - ĐẶC SẢN BẾN TRE BÁNH TRÁNG SỮA BÉO LOẠI I - ĐẶC SẢN BẾN TRE
đ360,000 - 408,000
đ 480,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH TRÁNG SỮA HỘT GÀ (Loại II)- ĐẶC SẢN BẾN TRE BÁNH TRÁNG SỮA HỘT GÀ (Loại II)- ĐẶC SẢN BẾN TRE
đ393,750 - 446,250
đ 525,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH TRÁNG SỮA HỘT GÀ ĐẶC BIỆT - ĐẶC SẢN BẾN TRE BÁNH TRÁNG SỮA HỘT GÀ ĐẶC BIỆT - ĐẶC SẢN BẾN TRE
đ472,500 - 535,500
đ 630,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ SỮA HỘT GÀ - SƠN ĐỐC ĐẶC SẢN BẾN TRE, SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ SỮA HỘT GÀ - SƠN ĐỐC ĐẶC SẢN BẾN TRE, SẢN PHẨM OCOP
đ357,000 - 433,500
đ 510,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ SỮA - SƠN ĐỐC DA95C SẢN BẾN TRE, SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ SỮA - SƠN ĐỐC DA95C SẢN BẾN TRE, SẢN PHẨM OCOP
đ238,000 - 289,000
đ 340,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ NƯỚC CỐT DỪA - SƠN ĐỐC ĐẶC SẢN BẾN TRE, SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ NƯỚC CỐT DỪA - SƠN ĐỐC ĐẶC SẢN BẾN TRE, SẢN PHẨM OCOP
đ178,500 - 216,750
đ 255,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ SỮA HỘT GÀ ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ SỮA HỘT GÀ ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP
đ360,000 - 408,000
đ 480,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ SỮA ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ SỮA ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP
đ240,000 - 272,000
đ 320,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ NƯỚC CỐT DỪA ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ NƯỚC CỐT DỪA ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP
đ180,000 - 204,000
đ 240,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG DÁN CHUỐI ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG DÁN CHUỐI ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP
đ359,625 - 407,575
đ 479,500
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH PHỒNG MÌ BÉO ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP BÁNH PHỒNG MÌ BÉO ĐẶC SẢN BẾN TRE SẢN PHẨM OCOP
đ300,000 - 340,000
đ 400,000
Số lượng mua tối thiểu: 1
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
KẸO GỪNG HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI 300gr HÀN QUỐC KẸO GỪNG HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI 300gr HÀN QUỐC
đ80,750 - 82,450
đ 87,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
KP
2 YRS
Xem chi tiết
KẸO HỒNG SÂM KHÔNG ĐƯỜNG HÀN QUỐC KẸO HỒNG SÂM KHÔNG ĐƯỜNG HÀN QUỐC
đ95,000 - 97,000
đ 105,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
KP
Xem chi tiết
KẸO SÂM CÓ ĐƯỜNG HÀNG CAO CẤP CHÍNH PHỦ hộp 180gr KẸO SÂM CÓ ĐƯỜNG HÀNG CAO CẤP CHÍNH PHỦ hộp 180gr
đ275,500 - 281,300
đ 290,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
KP
2 YRS
Xem chi tiết
KẸO SÂM KHÔNG ĐƯỜNG HÀNG CAO CẤP CHÍNH PHỦ 180gr KẸO SÂM KHÔNG ĐƯỜNG HÀNG CAO CẤP CHÍNH PHỦ 180gr
đ299,250 - 305,550
đ 315,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
KP
Xem chi tiết
BÁNH TÉT MỠ, sản phẩm OCOP Bến Tre BÁNH TÉT MỠ, sản phẩm OCOP Bến Tre
đ697,200 - 756,000
đ 840,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
1 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH TÉT NƯỚC CỐT TRO, sản phẩm OCOP Bến Te BÁNH TÉT NƯỚC CỐT TRO, sản phẩm OCOP Bến Te
đ697,200 - 756,000
đ 840,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
1 MTHS
Xem chi tiết
BÁNH TÉT CHUỐI sản phẩm OCOP Bến Tre BÁNH TÉT CHUỐI sản phẩm OCOP Bến Tre
đ697,200 - 756,000
đ 840,000
Số lượng mua tối thiểu: 10
VN
1 MTHS
Xem chi tiết
Kẹo xoài dừa non Kiên Long đặc sản Bến Tre Kẹo xoài dừa non Kiên Long đặc sản Bến Tre
đ1,159,200 - 1,394,400
đ 1,680,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
3 MTHS
Xem chi tiết
Kẹo sợi khóm mít Kiên Long đặc sản Bến Tre Kẹo sợi khóm mít Kiên Long đặc sản Bến Tre
đ1,159,200 - 1,394,400
đ 1,680,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Kẹo khóm phồng Kiên Long đặc sản Bến Tre Kẹo khóm phồng Kiên Long đặc sản Bến Tre
đ927,360 - 1,115,520
đ 1,344,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết
Kẹo chuối gừng Kiên Long đặc sản Bến Tre Kẹo chuối gừng Kiên Long đặc sản Bến Tre
đ666,540 - 801,780
đ 966,000
Số lượng mua tối thiểu: 5
VN
6 MTHS
Xem chi tiết