Thông tin thị trường

Sản lượng nhãn của Tây Ninh tăng 300 tấn so với cùng kỳ năm trước

09/07/2024 - Tỉnh Tây Ninh

Toàn tỉnh Tây Ninh hiện có khoảng 4.349 ha trồng nhãn, sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 20.616 tấn, tăng 300 tấn (1,48%) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích trồng nhãn chủ yếu tập trung ở các huyện Dương Minh Châu, Gò Dầu và thị xã Hòa Thành với các giống phổ biến là nhãn tiêu da bò, nhãn xuồng và nhãn Ido.

Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Nguồn: vnanet.vn

Trái nhãn
Sản lượng: 21
Mùa vụ: 6 tháng đầu năm 2024
Tỉnh Tây Ninh