Tất cả danh mục
Gợi ý dành cho bạn

Tất cả 80 sản phẩm

1-24 trong 80 sản phẩm
Mới
Bánh Mì Sô cô la Babka - Chocolate Babka Bánh Mì Sô cô la Babka - Chocolate Babka
30,000 đ
VN
Xem chi tiết
LẠP XƯỞNG TƯƠI LOẠI 3 LẠP XƯỞNG TƯƠI LOẠI 3
230,000 đ
VN
1 YRS
Xem chi tiết
LẠP XƯỞNG TƯƠI LOẠI 2 LẠP XƯỞNG TƯƠI LOẠI 2
260,000 đ
VN
1 YRS
Xem chi tiết
LẠP XƯỞNG TƯƠI LOẠI 1 LẠP XƯỞNG TƯƠI LOẠI 1
280,000 đ
VN
1 YRS
Xem chi tiết
Bánh Mì Brioche Pháp - French Brioche Bánh Mì Brioche Pháp - French Brioche
39,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich - Oatmeal Cranberry Bánh Sandwich - Oatmeal Cranberry
40,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich Tinh Than Tre - Charcoal Takesumi Bánh Sandwich Tinh Than Tre - Charcoal Takesumi
35,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich Ngũ Cốc - Multigrain Bánh Sandwich Ngũ Cốc - Multigrain
30,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich Giàu Chất Xơ - High Fibre Bánh Sandwich Giàu Chất Xơ - High Fibre
30,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich Các Loại Hạt - Multiseed Bánh Sandwich Các Loại Hạt - Multiseed
36,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich Nguyên Cám - Wholemeal Bánh Sandwich Nguyên Cám - Wholemeal
30,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich Trắng - White Bánh Sandwich Trắng - White
27,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Sandwich mật ong kem sữa - Fresh Cream Honey Bánh Sandwich mật ong kem sữa - Fresh Cream Honey
40,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Các Loại Hạt - Multiseed Sourdough Các Loại Hạt - Multiseed
30,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Tinh Than Tre - Charcoal Takesumi Sourdough Tinh Than Tre - Charcoal Takesumi
30,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Nho Hạt Hồ Trăn - Raisin Pistachio (Medium) Sourdough Nho Hạt Hồ Trăn - Raisin Pistachio (Medium)
24,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Mơ Khô Hạt Phỉ - Apricot Hazelnut (Medium) Sourdough Mơ Khô Hạt Phỉ - Apricot Hazelnut (Medium)
24,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Óc Chó Việt Quất - Walnut Cranberry Sourdough Óc Chó Việt Quất - Walnut Cranberry
33,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Ngũ Cốc - Multigrain Sourdough Ngũ Cốc - Multigrain
28,000 đ
VN
Xem chi tiết
Sourdough Nguyên Cám - Wholemeal Sourdough Nguyên Cám - Wholemeal
24,000 đ
VN
Xem chi tiết
Bánh Chuối Sô cô la Chip - Banana Chocolate Bánh Chuối Sô cô la Chip - Banana Chocolate
15,000 đ
VN
Xem chi tiết